Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20567-1:2017

Färg och lack - Bestämning av stenskottstålighet hos färgsystem - Del 1: Fler-stenskottsprovning (ISO 20567-1:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 20567-1:2017 specifies three methods for the evaluation of the resistance of automobile finishes and other coatings to chilled-iron grit projected onto the surface under test to simulate the impact of small stones.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Determination of stone-chip resistance of coatings - Part 1: Multi-impact testing (ISO 20567-1:2017)

Artikelnummer: STD-8025071

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-02-15

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 20567-1:2006