Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16773-3:2009

Färg och lack - Elektrokemisk impedansspektroskopi (EIS) av beläggningar med hög-impedans beläggning- Del 3: Bearbetning och analys av data från ekvivalentceller (ISO 16773-3:2009)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 16773-3:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16773-3:2009

Färg och lack - Elektrokemisk impedansspektroskopi (EIS) av beläggningar med hög-impedans beläggning- Del 3: Bearbetning och analys av data från ekvivalentceller (ISO 16773-3:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 16773 specifies a procedure for the evaluation of the experimental set-up used for carrying out EIS on high-impedance coated samples. For this purpose, dummy cells are used to simulate high-impedance coated samples. On the basis of the equivalent circuits described, this part of ISO 16773 gives guidelines for the use of dummy cells to increase confidence in the test protocol, including making measurements, curve fitting and data presentation.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16773-3:2009

Färg och lack - Elektrokemisk impedansspektroskopi (EIS) av beläggningar med hög-impedans beläggning- Del 3: Bearbetning och analys av data från ekvivalentceller (ISO 16773-3:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) on high-impedance coated specimens - Part 3: Processing and analysis of data from dummy cells (ISO 16773-3:2009)

Artikelnummer: STD-69819

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-05-25

Antal sidor: 24

Ersätts av: SS-EN ISO 16773-3:2016