Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16482-2:2016

Bindemedel för färg och lack - Bestämning av vikttorrhalt av vattenburna hartsdispersioner - Del 2: Metod med användning av mikrovågsugn (ISO 16482-2:2013)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 16482 specifies a method for determining the non-volatile content, by mass, of aqueous rosin-resin dispersions, using a microwave oven.

This method is applicable to resin dispersions having a softening point from 60 °C to 100 °C, measured in accordance with ISO 4625-1 (ring-and-ball method).

Ämnesområden

Färg och lack (87.040) Bindemedel (87.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Binders for paints and varnishes - Determination of the non-volatile-matter content of aqueous rosin-resin dispersions - Part 2: Microwave method (ISO 16482-2:2013)

Artikelnummer: STD-8020334

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-05-02

Antal sidor: 16