Standard Svensk standard · SS-EN ISO 1513:2010

Färg och lack - Undersökning och beredning av prov för provning (ISO 1513:2010)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies both the procedure for preliminary examination of a single sample, as received for testing, and the procedure for preparing a test sample by blending and reduction of a series of samples representative of a consignment or bulk of paint, varnish or related product.

NOTE The samples of the product to be tested are assumed to conform to ISO 15528.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-74129

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-05-17

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN ISO 1513