Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11890-1:2007

Färg och lack - Bestämning av halt flyktiga organiska komponenter (VOC) - Del 1: Differensmetod (ISO 11890-1:2007)

Status: Gällande

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC) content - Part 1: Difference method (ISO 11890-1:2007)

Artikelnummer: STD-61622

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-07-11

Antal sidor: 13

Ersätter: SS-EN ISO 11890-1