Standard Ikraftsättning · SS-EN 23270

Färg och lack jämte tillhörande råmateriel - Temperatur och fuktighet vid konditionering och provning

Status: Gällande

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes and their raw materials - Temperatures and humidities for conditioning and testing (ISO 3270:1984)

Artikelnummer: STD-10109

Utgåva: 1

Fastställd: 1991-12-04

Antal sidor: 1