Standard Svensk standard · SS-EN 16492:2014

Färg och lack - Utvärdering av ytstörningar orsakade av svampar och alger

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a procedure for the evaluation of the degree of surface disfigurement caused by fungi and algae on coatings. This European Standard is not applicable for evaluating disfigurements caused by blue stain in service on and in wood surfaces. A scale for the assessment of blue stain of coated and uncoated wood is specified in EN 152:2011, 8.5.2.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040) Färg och lack (94.600)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-102402

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-07-03

Antal sidor: 16