Standard Svensk standard · SS-EN 1062-3:2008

Färg och lack - Färger och färgsystem för målning på utvändig murning och betong - Del 3: Bestämning av permeabilitet för vatten i flytande form

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for determining the liquid water permeability of coatings, coating systems and related products, intended for exterior masonry and classification according to EN 1062-1. The method is applicable to coatings and coating systems on porous substrates such as brick, concrete and renderings. A liquid water permeability w of more than 0,5 kg/(m² x h0,5) will not be accurately quantified by the test method described in this standard.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 3: Determination of liquid water permeability

Artikelnummer: STD-64781

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-01-28

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 1062-3