Standard Svensk standard · SS 19100

Färgbeteckningssystem

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 19100

Färgbeteckningssystem
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Systemet enligt denna standard omfattar alla färgpercept, vilka ger intryck av att tillhöra ett föremåls ytskikt, förutsatt att ytskiktet inte uppfattas som metalliskt eller flourescerande. Systemet omfattar ej färger, vilka ger intryck av att tillhöra genomsynliga eller lysande föremål (så kallade volym- och lysfärger), ej heller andra visuella egenskaper hos ytskiktet, exempelvis glans och textur. En NCS-beteckning beskriver inte de fysiska eller kemiska egenskaperna hos ett objekt. Sitt fulla prraktiska värde får systemet sedan NCS-beteckningarna kopplats till färgprover med utseendemässigt och kolorimetriskt kontrollerade egenskaper. Denna standard kompletteras därför med två separata men samhörande standarder, se avsnitt 2.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 19100

Färgbeteckningssystem
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Colour notation system

Artikelnummer: STD-20859

Utgåva: 3

Fastställd: 1997-06-27

Antal sidor: 12

Ersätter: SS 19100 , SS 19100 , SS 19100 , SS 19100IT , SS 19100 , SS 19100 , SS 19100