Standard Svensk standard · SS 19100

Färgbeteckningssystem

Status: Gällande

Omfattning
Systemet enligt denna standard omfattar alla färg recept, vilka ger intryck av att tillhöra ett föremåls ytskikt, förutsatt att ytskiktet inte uppfattas som metalliskt eller flourescerande.

Systemet omfattar ej färger, vilka ger intryck av att tillhöra genomsynliga eller lysande föremål (så kallade volym- och lysfärger), ej heller andra visuella egenskaper hos ytskiktet, exempelvis glans och textur. En NCS-beteckning beskriver inte de fysiska eller kemiska egenskaperna hos ett objekt.

Sitt fulla prraktiska värde får systemet sedan NCS-beteckningarna kopplats till färgprover med utseendemässigt och kolorimetriskt kontrollerade egenskaper. Denna standard kompletteras därför med två separata men samhörande standarder, se avsnitt 2.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-20859

Utgåva: 3

Fastställd: 1997-06-27

Antal sidor: 12

Ersätter: SS 19100 , SS 19100 , SS 19100 , SS 19100IT , SS 19100 , SS 19100 , SS 19100