Standard Svensk standard · SS-ISO 23321:2019

Lösningsmedel för färg och lack - Avmineraliserat vatten för industriella tillämpningar - Specifikation och provningsmetoder (ISO 23321:2019, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the properties and requirements for demineralized water used as solvent for paints and varnishes industrial applications, e.g. production of electro-deposition coating materials, water-based coating materials, water-based resins and plastics dispersions. This document is not applicable to water for analytical use. NOTE See ISO 3696.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Solvents for paints and varnishes - Demineralized water for industrial applications - Specification and test methods (ISO 23321:2019, IDT)

Artikelnummer: STD-80015242

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-08-23

Antal sidor: 16