Standard Svensk standard · SS-ISO 23168:2019

Färg och lack - Bestämning av vattenhalt - Gaskromatografisk metod (ISO 23168:2019, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a method for the determination of the water content of water-borne coating materials and their raw materials by using a gas chromatograph. The preferred working range of this test method is from a water mass fraction of 15 % to a water mass fraction of 90 % but the method can be applied outside of this range.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Determination of water content - Gas-chromatographic method (ISO 23168:2019, IDT)

Artikelnummer: STD-80011477

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-04-25

Antal sidor: 24