Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2812-3:2019

Färg och lack - Bestämning av härdighet mot vätskor - Del 3: Metod med ett absorberande medel (ISO 2812-3:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a method, using an absorbent medium, for determining the resistance of an individual-layer or multi-layer system of coating materials to the effects of liquids or paste-like products. This method enables the tester to determine the effects of the test substance on the coating and, if necessary, to assess the damage to the substrate.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80011824

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-05-14

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 2812-3:2012