Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22553-1:2021

Färg och lack - Elektrodeponeringsbeläggningar - Del 1: Ordlista (ISO 22553-1:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22553-1:2021

Färg och lack - Elektrodeponeringsbeläggningar - Del 1: Ordlista (ISO 22553-1:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document defines terms for electro-deposition coatings.
It is applicable to electro-deposition coatings for automotive industries and other general industrial applications, e.g. chiller units, consumer products, radiators, aerospace, agriculture.

Ämnesområden

Färgindustri (01.040.87) Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22553-1:2021

Färg och lack - Elektrodeponeringsbeläggningar - Del 1: Ordlista (ISO 22553-1:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 1: Vocabulary (ISO 22553-1:2019)

Artikelnummer: STD-80027098

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-01-18

Antal sidor: 20