Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19396-1:2020

Färg och lack - Bestämning av pH-värde - Del 1: pH-elektroner med glasmembran (ISO 19396-1:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 19396-1:2017 specifies a method for laboratory measurement of the pH value of polymer dispersions and coating materials using pH electrodes with a glass membrane. ISO 19396-2 specifies a method for measuring the pH value using pH electrodes with ion-sensitive field-effect transistor (ISFET) technology.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80020220

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-02-19

Antal sidor: 24