Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11997-1:2018

Färg och lack - Bestämning av korrosionsskyddsförmåga under cykliskt varierande betingelser - Del 1: Våt (saltdimma)/torr/fuktig atmosfär (ISO 11997-1:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 11997-1:2017 specifies a method for the determination of the resistance of coatings to one of four defined cycles of wet (salt fog)/dry/humid conditions using specified solutions.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80000677

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-01-22

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 11997-1:2006