Standard Svensk standard · SS-EN 927-3:2019

Färg och lack - Färger och färgsystem för målning på trä utomhus - Del 3: Testprocedur för naturlig åldring

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a natural weathering test for exterior wood coating systems mainly intended for decoration and protection of planed and sawn wood. The test provides a means of evaluating the performance of a wood coating system during outdoor exposure. It forms the basis for the performance specification in accordance with EN 927-2. It also facilitates the comparison of coating systems performance on different substrates including the wood species, or other wood modifications.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80016674

Utgåva: 4

Fastställd: 2019-09-26

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 927-3:2012