Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14505-2:2007/AC:2018

Ergonomi för den termiska miljön - Värdering av termiskt klimat i fordon - Del 2: Bestämning av ekvivalent temperatur (ISO 14505-2:2006/Cor 1:2007)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14505-2:2007/AC:2018

Ergonomi för den termiska miljön - Värdering av termiskt klimat i fordon - Del 2: Bestämning av ekvivalent temperatur (ISO 14505-2:2006/Cor 1:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 14505 provides guidelines for the assessment of the thermal conditions inside a vehicle compartment. It can also be applied to other confined spaces with asymmetric climatic conditions. It is primarily intended for assessment of thermal conditions, when deviations from thermal neutrality are relatively small. Appropriate methodology as given in this part of ISO 14505 can be chosen for inclusion in specific performance standards for testing of HVAC-systems for vehicles and similar confined spaces.

Ämnesområden

Ergonomi - Termiskt klimat (12.030) Ergonomi (13.180) Fordon Allmänt (43.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14505-2:2007/AC:2018

Ergonomi för den termiska miljön - Värdering av termiskt klimat i fordon - Del 2: Bestämning av ekvivalent temperatur (ISO 14505-2:2006/Cor 1:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Belastningsergonomi, SIS/TK 380/AG 01

Internationell titel: Ergonomics of the thermal environment - Evaluation of thermal environments in vehicles - Part 2: Determination of equivalent temperature (ISO 14505-2:2006/Cor 1:2007)

Artikelnummer: STD-80001856

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-03-14

Antal sidor: 16

Korrigerar: SS-EN ISO 14505-2:2007