Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9241-110:2006

Ergonomi vid Människa-Systeminteraktion - Del 110: Dialogprinciper (ISO 9241-110:2006)

Status: Gällande

Ämnesområden

Ergonomi - Människa-systeminteraktion Ergonomi Terminalutrustning och övrig kringutrustning


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ergonomi vid människa - systeminteraktion, SIS/TK 380/AG 02

Internationell titel: Ergonomics of human system interaction - Part 110: Dialogue principles (ISO 9241-110:2006)

Artikelnummer: STD-45273

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-05-04

Antal sidor: 27

Ersätter: SS-EN ISO 9241-10