Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9241-10

Ergonomiska krav på kontorsarbete med bildskärmar (VDTs) - Del 10: Dialogprinciper (ISO 9241-10:1996)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 9241-110:2006

Ämnesområden

Ergonomi - Människa-systeminteraktion (12.040) Ergonomi (13.180) Terminalutrustning och övrig kringutrustning (35.180)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Ergonomi vid människa - systeminteraktion, SIS/TK 380/AG 02

Internationell titel: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 10: Dialogue principles (ISO 9241-10:1996)

Artikelnummer: STD-19906

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-01-10

Antal sidor: 14

Ersätts av: SS-EN ISO 9241-110:2006