Standard Svensk standard · SS-EN 12464-1:2011

Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 1: Arbetsplatser inomhus

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12464-1:2021 , SS-EN 12464-1:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12464-1:2011

Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 1: Arbetsplatser inomhus
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standarden specificerar belysningskrav för arbetsplatser inomhus och uppfyller behoven för synkomfort och synprestation för människor med normal synkapacitet. Alla vanliga synuppgifter behandlas inklusive arbete med bildskärmsutrustning.´

Den specificerar krav för belysningslösningar för de flesta arbetsplatser inomhus med tillhörande ytor avseende belysningens kvantitet och kvalitet. Dessutom ges rekommendationer för bra tillämpning av belysning (ljusguider).

Omfattning
Denna Europastandard specificerar belysningskrav för arbetsplatser inomhus och uppfyller behoven för synkomfort och synprestation för människor med normal synkapacitet. Alla vanliga synuppgifter behandlas inklusive arbete med bildskärmsutrustning.


Denna Europastandard specificerar krav för belysningslösningar för de flesta arbetsplatser inomhus med tillhörande ytor avseende belysningens kvantitet och kvalitet. Dessutom ges rekommendationer för bra tillämpning av belysning (ljusguider).


Denna Europastandard specificerar ej belysningskrav avseende arbetandes säkerhet och hälsa i arbetet och har ej utformats inom tillämpningsområdet för Artikel 153 i EG-fördraget, även om belysningskraven i denna standard vanligen uppfyller dessa behov. Belysningskrav avseende säkerhet och hälsa för arbetande kan innehållas i direktiv baserade på Artikel 153 i EG-fördraget, i nationell lagstiftning i medlemsstater som implementerar dessa direktiv eller i annan nationell lagstiftning i medlemsstater.

Denna standard specificerar varken specifika lösningar eller begränsar belysningsplanerarens frihet att utnyttja nya tekniker eller begränsar användningen av ny utrustning. Belysning kan tillhandahållas både genom dagsljus, artificiell belysning eller genom en kombination av båda.


Denna standard är ej tillämpbar för belysning av arbetsplatser utomhus, vid gruvdrift under jord eller för nödbelysning. Avseende arbetsplatser utomhus, läs SS-EN-12464-2 och för nödbelysning, läs SS-EN 1838 och SS-EN 13032-3.

Ämnesområden

Ergonomi - Ljus och belysning (12.020) Inomhusbelysning (91.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12464-1:2011

Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 1: Arbetsplatser inomhus
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Ljus och belysning, SIS/TK 380/AG 03

Internationell titel: Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places

Artikelnummer: STD-87436

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-06-23

Antal sidor: 72

Finns även på: SS-EN 12464-1:2011

Ersätter: SS-EN 12464-1 , SS-EN 12464-1

Ersätts av: SS-EN 12464-1:2021 , SS-EN 12464-1:2021