Standard Svensk standard · SS-EN 12464-1:2011

Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 1: Arbetsplatser inomhus

Status: Gällande

Standarden specificerar belysningskrav för arbetsplatser inomhus och uppfyller behoven för synkomfort och synprestation för människor med normal synkapacitet. Alla vanliga synuppgifter behandlas inklusive arbete med bildskärmsutrustning.´

Den specificerar krav för belysningslösningar för de flesta arbetsplatser inomhus med tillhörande ytor avseende belysningens kvantitet och kvalitet. Dessutom ges rekommendationer för bra tillämpning av belysning (ljusguider).

Omfattning
Denna Europastandard specificerar belysningskrav för arbetsplatser inomhus och uppfyller behoven för synkomfort och synprestation för människor med normal synkapacitet. Alla vanliga synuppgifter behandlas inklusive arbete med bildskärmsutrustning. Denna Europastandard specificerar krav för belysningslösningar för de flesta arbetsplatser inomhus med tillhörande ytor avseende belysningens kvantitet och kvalitet. Dessutom ges rekommendationer för bra tillämpning av belysning (ljusguider). Denna Europastandard specificerar ej belysningskrav avseende arbetandes säkerhet och hälsa i arbetet och har ej utformats inom tillämpningsområdet för Artikel 153 i EG-fördraget, även om belysningskraven i denna standard vanligen uppfyller dessa behov. Belysningskrav avseende säkerhet och hälsa för arbetande kan innehållas i direktiv baserade på Artikel 153 i EG-fördraget, i nationell lagstiftning i medlemsstater som implementerar dessa direktiv eller i annan nationell lagstiftning i medlemsstater. Denna standard specificerar varken specifika lösningar eller begränsar belysningsplanerarens frihet att utnyttja nya tekniker eller begränsar användningen av ny utrustning. Belysning kan tillhandahållas både genom dagsljus, artificiell belysning eller genom en kombination av båda. Denna standard är ej tillämpbar för belysning av arbetsplatser utomhus, vid gruvdrift under jord eller för nödbelysning. Avseende arbetsplatser utomhus, läs SS-EN-12464-2 och för nödbelysning, läs SS-EN 1838 och SS-EN 13032-3.

Ämnesområden

Ergonomi - Ljus och belysning (12.020) Inomhusbelysning (91.160.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Ljus och belysning, SIS/TK 380/AG 03

Internationell titel: Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places

Artikelnummer: STD-87436

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-06-23

Antal sidor: 72

Finns även på: SS-EN 12464-1:2011

Ersätter: SS-EN 12464-1 , SS-EN 12464-1