Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15193-2:2017

Byggnaders energiprestanda - Energikrav för belysning - Del 2: Vägledning för tillämpning av EN 15193-1, Modul 9

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15193-2:2017

Byggnaders energiprestanda - Energikrav för belysning - Del 2: Vägledning för tillämpning av EN 15193-1, Modul 9
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Report is accompanying the lighting standard EN 15193-1:2017 and gives information to support the correct understanding, use and national implementation of this lighting standard.This document provides:— commentary to clauses of the standard;— explanation on the procedures and gives background information;— justification of the choices that have been made;— description of the processes;— spreadsheet of the calculation process;— worked examples and benchmark values;— advice on lighting control systems; and— guidance on the lighting design for domestic buildings.This document discusses but does not formally detail the lighting design process.

Ämnesområden

Ergonomi - Ljus och belysning (12.020) Värmeisolering (91.120.10) Övrigt (91.140.99) Belysning Allmänt (91.160.01)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15193-2:2017

Byggnaders energiprestanda - Energikrav för belysning - Del 2: Vägledning för tillämpning av EN 15193-1, Modul 9
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ljus och belysning, SIS/TK 380/AG 03

Internationell titel: Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting - Part 2: Explanation and justification of EN 15193-1, Module M9

Artikelnummer: STD-8025916

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-04-04

Antal sidor: 196