Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16710-1:2018

Ergonomimetoder - Del 1: Återkopplingsmetod - En metod för att förstå hur användare utför arbete vid maskiner

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16710-1:2018

Ergonomimetoder - Del 1: Återkopplingsmetod - En metod för att förstå hur användare utför arbete vid maskiner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna tekniska rapport beskriver ”Återkopplingsmetoden”, som är en metod för att samla in
synpunkter från slutanvändare av maskiner genom att återskapa och förstå hur arbetet verkligheten
utförs (dvs. det faktiska arbetet). Denna metod kan bidra till att förbättra tekniska standarder samt
konstruktionen, tillverkningen och användningen av maskiner.
Genom att samla in erfarenheter från kvalificerade användare kan denna metod användas för att
återskapa deras faktiska arbete under olika arbetsförhållanden och med olika typer av maskiner. Detta
stödjer identifiering av samtliga viktiga aspekter som påverkar hälsa och säkerhet, eller som avser de
ergonomiska principerna. Det gör det dessutom möjligt att fastställa några grundläggande element för
att definiera standarder för maskiner och för deras eventuella revideringar och förbättringar. Det kan
också leda till effektivare produktion och bidra till att identifiera eventuella ytterligare
utredningsbehov.
Metoden är utformad för att minimera projektledarnas och de sakkunnigas subjektiva påverkan när det
faktiska arbetet återskapas och beskrivs, samt för att maximera antalet ”objektiva” synpunkter från
kvalificerade maskinanvändare.
Metoden kombinerar hög reproducerbarhet, känslighet och användbarhet med låga resurskrav, vilket
gör den intressant för mikroföretag samt små och medelstora företag.
Denna tekniska rapport är avsedd för standardskrivare, konstruktörer och tillverkare,
arbetsgivare/inköpare, slutanvändare, hantverkare och arbetare, marknadskontrollpersonal och
myndigheter.


Ämnesområden

Ergonomi - Belastningsergonomi (12.050) Maskinsäkerhet (13.110) Ergonomi (13.180)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16710-1:2018

Ergonomimetoder - Del 1: Återkopplingsmetod - En metod för att förstå hur användare utför arbete vid maskiner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Ergonomi och human factors, SIS/TK 380

Internationell titel: Ergonomics methods - Part 1: Feedback method - A method to understand how end users perform their work with machines

Artikelnummer: STD-80003730

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-04-24

Antal sidor: 84

Ersätter: SIS-CEN/TR 16710-1:2016