Standard Technical reports · SIS-CEN/TR 16710-1:2018

Ergonomics methods - Part 1: Feedback method - A method to understand how end users perform their work with machines

Status: Valid

Buy this standard

Standard Technical reports · SIS-CEN/TR 16710-1:2018

Ergonomics methods - Part 1: Feedback method - A method to understand how end users perform their work with machines
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 538 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 460,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna tekniska rapport beskriver ”Återkopplingsmetoden”, som är en metod för att samla in
synpunkter från slutanvändare av maskiner genom att återskapa och förstå hur arbetet verkligheten
utförs (dvs. det faktiska arbetet). Denna metod kan bidra till att förbättra tekniska standarder samt
konstruktionen, tillverkningen och användningen av maskiner.
Genom att samla in erfarenheter från kvalificerade användare kan denna metod användas för att
återskapa deras faktiska arbete under olika arbetsförhållanden och med olika typer av maskiner. Detta
stödjer identifiering av samtliga viktiga aspekter som påverkar hälsa och säkerhet, eller som avser de
ergonomiska principerna. Det gör det dessutom möjligt att fastställa några grundläggande element för
att definiera standarder för maskiner och för deras eventuella revideringar och förbättringar. Det kan
också leda till effektivare produktion och bidra till att identifiera eventuella ytterligare
utredningsbehov.
Metoden är utformad för att minimera projektledarnas och de sakkunnigas subjektiva påverkan när det
faktiska arbetet återskapas och beskrivs, samt för att maximera antalet ”objektiva” synpunkter från
kvalificerade maskinanvändare.
Metoden kombinerar hög reproducerbarhet, känslighet och användbarhet med låga resurskrav, vilket
gör den intressant för mikroföretag samt små och medelstora företag.
Denna tekniska rapport är avsedd för standardskrivare, konstruktörer och tillverkare,
arbetsgivare/inköpare, slutanvändare, hantverkare och arbetare, marknadskontrollpersonal och
myndigheter.


Subjects

Anthropomerty and biomechanics (12.050) Safety of machinery (13.110) Ergonomics (13.180)


Buy this standard

Standard Technical reports · SIS-CEN/TR 16710-1:2018

Ergonomics methods - Part 1: Feedback method - A method to understand how end users perform their work with machines
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 538 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 460,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

International title:

Article no: STD-80003730

Edition: 1

Approved: 4/24/2018

No of pages: 84

Replaces: SIS-CEN/TR 16710-1:2016