Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15316-6-7:2017

Byggnaders energiprestanda - Metod för beräkning av energibehov och systemeffektivitet - Del 6-7: Förklaring och motivering av EN 15316-4-4, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report refers to EN 15316-4-4:2017, Heating systems and water based cooling systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-4: Heat generation systems, building-integrated cogeneration systems. Building-integrated cogeneration systems are commonly known as micro or small scale cogeneration, or micro or small scale CHP. It contains information to support the correct understanding, use and national adaptation of EN 15316-4-4:2017. This Technical Report does not contain any normative provision.

Ämnesområden

Solenergi (27.160) Värmeisolering (91.120.10) Centralvärme (91.140.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värme och kylsystem, SIS/TK 189/AG 03

Internationell titel: Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 6-7: Explanation and justification of EN 15316-4-4, Module M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4

Artikelnummer: STD-8026038

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-04-18

Antal sidor: 32