Standard Svensk standard · SS-EN 1397:2015/AC:2016

Värmeväxlare - Vätskekopplade fläktkonvektorer för rumsuppvärmning och kylning - Provningsmetoder för bestämning av prestanda

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1397:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1397:2015/AC:2016

Värmeväxlare - Vätskekopplade fläktkonvektorer för rumsuppvärmning och kylning - Provningsmetoder för bestämning av prestanda
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard applies to hydronic fan coil units (FCU) as factory-made single assemblies which provide the functions of cooling and/or heating but do not include the source of cooling or heating.
The standard covers both air free delivery and air ducted units with a maximum external static pressure due to duct resistance of 120 Pa max.
The standard applies to all types of fan speed control of a fan coil unit (variable speed, multispeed).
This standard deals with the cooling and heating functions of the FCU considered as an emitter for cooling/heating of a room/space. It does not cover any ventilation function of the unit.
If the FCU can also provide fresh air, this function is not considered and the fresh air inlet closed during testing.
This European Standard provides a method for the determination of the thermal performance of fan coil units in standard conditions, for the use with hot or chilled water or water mixtures. The test procedures given in this standard may additionally be used for determining performance at other conditions.
It also provides the method for the determination of the air flow rate supplied by the fan coil unit.
The standard does not cover the rating of heating or cooling from direct expansion coils or heating from electric resistance elements.
The standard does not cover acoustic performance of fan coil units which is dealt with in EN 16583.
It is not the purpose of this standard to specify the tests used for production or field testing.
NOTE For the purpose of remaining clauses, the term “unit” is used to mean “fan coil unit” as defined in 3.1.

Ämnesområden

Värmepannor och värmeväxlare (27.060.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1397:2015/AC:2016

Värmeväxlare - Vätskekopplade fläktkonvektorer för rumsuppvärmning och kylning - Provningsmetoder för bestämning av prestanda
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värmepumpar, SIS/TK 467

Internationell titel: Heat exchangers - Hydronic room fan coil units - Test procedures for establishing the performance

Artikelnummer: STD-8021083

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-06-20

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 1397:2015

Ersätts av: SS-EN 1397:2021