Standard Svensk standard · SS-EN 50522

Starkströmsanläggningar med nominell spänning överstigande 1 kV AC - Jordning

Status: Gällande

Ämnesområden

Elinstallatörer El (29.021) Säkringar och övriga överströmsskydd (29.120.50) Elnät Allmänt (29.240.01) Transformatorstationer, avledare (29.240.10) Distributionsledningar (29.240.20) Styr- och övervakningsutrustning för kraftnät (29.240.30) Övrigt (29.240.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Earthing of power installations exceeding 1 kV a.c.

Artikelnummer: STD-3334633

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-03-09

Antal sidor: 67

Finns även på: SS-EN 50522

Ersätter: SS 4210101 (elektroniskt format) , SS 4210101 (bok)