Standard Svensk standard · SS-EN 61557-1

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning - Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder - Del 1: Allmänt

Status: Gällande till 2024-11-10

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 61557-1

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning - Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder - Del 1: Allmänt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 382 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 382 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Mätning av elektriska och magnetiska storheter (17.220.20) Elektrisk och elektronisk provning (19.080) Elektrisk isolering Allmänt (29.080.01) Elnät Allmänt (29.240.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 61557-1

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning - Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder - Del 1: Allmänt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 382 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 382 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Electrical safety in low-voltage, distribution systems up to 1 kV a.c. and 1,5 kV d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 1: General requirements

Artikelnummer: STD-3332877

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-06-25

Gällande till: 2024-11-10

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 61557-1

Parallell utgåva: SS-EN IEC 61557-1, utg 3:2022