Standard Svensk standard · SS-EN 50522

Starkströmsanläggningar med nominell spänning överstigande 1 kV AC - Jordning

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 50522 R 1

Ämnesområden

Elinstallatörer El (29.021) Säkringar och övriga överströmsskydd (29.120.50) Elnät Allmänt (29.240.01) Transformatorstationer, avledare (29.240.10) Distributionsledningar (29.240.20) Styr- och övervakningsutrustning för kraftnät (29.240.30) Övrigt (29.240.99)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Earthing of power installations exceeding 1 kV a.c.

Artikelnummer: STD-3335397

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-11-14

Antal sidor: 65

Finns även på: SS-EN 50522