Standard Svensk standard · SS 4370102

Elinstallationer för lågspänning - Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 4370102

För att underlätta användningen av standarder för elinstallationer fastställs nu elinstallationsstandarden SS 437 01 02.

Det är standarderna SS 436 21 01 - Utrymmen för elektriska kopplingsutrustningar för lågspänning, SS 437 01 40 - Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet, SS 437 01 45 – Grundläggande dimensioneringsregler, SS 437 01 46 - Uttag och andra anslutningspunkter, SS 437 01 51 – Införning av el- och telekablar i byggnader och SS 437 01 52 – Utrymme för el- och teleutrustningar i flerbostadshus. Innehållet är i stora delar oförändrat från de tidigare standarderna, men ett flertal ändringar har införts.
I avsnitten om anslutning av elanläggning har flera mindre ändringar gjorts för att göra fordringarna tydligare. Bland annat finns figurer som beskriver placering av servissäkring och mätarsäkring samt en förklaring av de benämningar som används i elinstallationen, till exempel huvudelkopplare. I samma del av standarden har avsnitten gällande utrymmen för servisledning och serviscentral samt utförande av servisledning utökats och förtydligats.

Omfattning
För att underlätta användningen av standarder för elinstallationer fastställs nu elinstallationsstandarden SS 437 01 02.

Det är standarderna SS 436 21 01 - Utrymmen för elektriska kopplingsutrustningar för lågspänning, SS 437 01 40 - Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet, SS 437 01 45 – Grundläggande dimensioneringsregler, SS 437 01 46 - Uttag och andra anslutningspunkter, SS 437 01 51 – Införning av el- och telekablar i byggnader och SS 437 01 52 – Utrymme för el- och teleutrustningar i flerbostadshus. Innehållet är i stora delar oförändrat från de tidigare standarderna, men ett flertal ändringar har införts.
I avsnitten om anslutning av elanläggning har flera mindre ändringar gjorts för att göra fordringarna tydligare. Bland annat finns figurer som beskriver placering av servissäkring och mätarsäkring samt en förklaring av de benämningar som används i elinstallationen, till exempel huvudelkopplare. I samma del av standarden har avsnitten gällande utrymmen för servisledning och serviscentral samt utförande av servisledning utökats och förtydligats.

Ämnesområden

Elinstallatörer El (29.021) Kopplingsutrustningar och elkopplare för lågspänning (29.130.20) Elinstallationer (91.140.50) Byggnadsutformning (94.100)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Low-voltage electrical installations - Guidelines for connection, location, metering and erection of electrical and telecommunication installations

Artikelnummer: STD-3336257

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-09-16

Antal sidor: 53

Ersätter: SS 4362101 , SS 4370140 , SS 4370140 T 1 , SS 4370145 , SS 4370146 , SS 4370151 , SS 4370152

Ersätts av: SS 4370102