Standard Svensk standard · SS 4370152

Elinstallationer i byggnader - Utrymme för el- och teleutrustningar i flerbostadshus

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 4370102
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 4370152

Elinstallationer i byggnader - Utrymme för el- och teleutrustningar i flerbostadshus
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 96 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 96 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard gäller utrymmesbehov för el- och teleutrustningar. Den gäller utrymmesbehov i byggnader huvudsakligen inrättade som flerbostadshus men är även tillämplig för andra liknade byggnader med utrustning och distributionssystem av samma karaktär och omfattning som för flerbostadshus, t ex sådana
med kontors-, butiks- och småindustrilokaler.

Ämnesområden

Elinstallatörer El (29.021) Elinstallationer (91.140.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 4370152

Elinstallationer i byggnader - Utrymme för el- och teleutrustningar i flerbostadshus
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 96 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 96 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Electrical installations of buildings - Spaces for electrical and telecommunication equipment in blocks of flats

Artikelnummer: STD-8795

Utgåva: 2

Fastställd: 1990-01-31

Antal sidor: 8

Ersätter: SEN 370152

Ersätts av: SS 4370102