Standard Svensk standard · SS 4362101

Utrymmen för elektriska kopplingsutrustningar för lågspänning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 4370102
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 4362101

Utrymmen för elektriska kopplingsutrustningar för lågspänning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 191 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 191 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna standard ges riktlinjer för planering och utformning av utrymmen för uppställning av kopplingsutrustningar, med en högsta märkspänning av 1000 V AC eller 1500 V DC, med tillhörande hjälputrustning. Standarden avser i första hand utrymmen inomhus. Viid planering och utformning av driftrum för lågspänning utomhus kan tillämpliga delar av SS 421 01 01 användas som komplement till denna standard. För uppställning av kopplingsutrustning med märkspänning över 1 kV hänvisas till SS 421 01 01.
Kopplingsutrustningar kan placeras på annan plats än elrum eller driftrum under förutsättning att de är konstruerade så att betryggande säkerhet uppnås även om de betjänas av andra än fackkunniga eller instruerade personer. För planering av utrymme kan mått enligt avsnitt 5 användas.
ANM 1 - Utrustningar enligt SS-EN 60439-3 anses uppfylla dessa fordringar.
Transformatorer och kopplingsutrustningar kan placeras i samma driftrum, dock rekommenderas att vätskeisolerade transformatorer placeras i separata utrymmen.
Denna standard omfattar inte utrymmen för maskiners elutrustning.
ANM 2 - För maskiners elutrustning och utrymmen, se SS-EN 60204-1.

Ämnesområden

Elinstallatörer El (29.021) Kopplingsutrustningar och elkopplare för lågspänning (29.130.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 4362101

Utrymmen för elektriska kopplingsutrustningar för lågspänning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 191 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 191 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Electrical operating area for low-voltage switchgear and controlgear

Artikelnummer: STD-3331425

Utgåva: 3

Fastställd: 2003-12-15

Antal sidor: 11

Ersätter: SS 4362102 , SS 4362101

Ersätts av: SS 4370102