Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13789:2007

Byggnaders termiska egenskaper - Värmegenomgångskoefficienter - Beräkningsmetod (ISO 13789:2007)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 13789:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13789:2007

Byggnaders termiska egenskaper - Värmegenomgångskoefficienter - Beräkningsmetod (ISO 13789:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method and provides conventions for the calculation of the steady-state transmission and ventilation heat transfer coefficients of whole buildings and parts of buildings. It is applicable both to heat loss (internal temperature higher than external temperature) and to heat gain (internal temperature lower than external temperature). For the purpose of this International Standard, the heated or cooled space is assumed to be at uniform temperature.
Annex A provides a steady-state method to calculate the temperature in unconditioned spaces adjacent to conditioned spaces.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13789:2007

Byggnaders termiska egenskaper - Värmegenomgångskoefficienter - Beräkningsmetod (ISO 13789:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Thermal performance of buildings - Transmission and ventilation heat transfer coefficients - Calculation method (ISO 13789:2007)

Artikelnummer: STD-64460

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-12-21

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN ISO 13789

Ersätts av: SS-EN ISO 13789:2017