Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15316-6-4:2017

Byggnaders energiprestanda - Metod för beräkning av energibehov och systemeffektivitet - Del 6-4: Förklaring och motivering av EN 15316-4-1, Modul M3-8-1, M8-8-1

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report refers to EN 15316-4-1.
It contains information to support the correct understanding, use and national adaption of standard EN 15316-4-1.

Ämnesområden

Värmeisolering Centralvärme Vattenvärmare


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värme och kylsystem, SIS/TK 189/AG 03

Internationell titel: Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 6-4: Explanation and justification of EN 15316-4-1, Module M3-8-1, M8-8-1

Artikelnummer: STD-8026041

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-04-20

Antal sidor: 76