Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10140-5:2010/A1:2014

Byggakustik - Mätning av ljudisolering hos byggnadselement i laboratorium - Del 5: Krav på provrum och utrustning - Tillägg 1: Buller från regn (ISO 10140-5:2010/Amd 1:2014)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 10140-5:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10140-5:2010/A1:2014

Byggakustik - Mätning av ljudisolering hos byggnadselement i laboratorium - Del 5: Krav på provrum och utrustning - Tillägg 1: Buller från regn (ISO 10140-5:2010/Amd 1:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10140-5:2010/A1:2014

Byggakustik - Mätning av ljudisolering hos byggnadselement i laboratorium - Del 5: Krav på provrum och utrustning - Tillägg 1: Buller från regn (ISO 10140-5:2010/Amd 1:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Byggnadsakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 5: Requirements for test facilities and equipment - Amendment 1: Rainfall sound (ISO 10140-5:2010/Amd 1:2014)

Artikelnummer: STD-101961

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-05-20

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-EN ISO 10140-5:2010

Ersätts av: SS-EN ISO 10140-5:2021