Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10140-5:2010

Byggakustik - Mätning av ljudisolering hos byggnadselement i laboratorium - Del 5: Krav på provrum och utrustning (ISO 10140-5:2010)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 10140-5:2021 Tillägg: SS-EN ISO 10140-5:2010/A1:2014
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10140-5:2010

Byggakustik - Mätning av ljudisolering hos byggnadselement i laboratorium - Del 5: Krav på provrum och utrustning (ISO 10140-5:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 956 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 956 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 129,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 10140 specifies laboratory test facilities and equipment for sound insulation measurements of building elements, such as: - components and materials; - building elements; - technical elements (small building elements); - sound insulation improvement systems. It is applicable to laboratory test facilities with suppressed radiation from flanking elements and structural isolation between source and receiving rooms. This part of ISO 10140 specifies qualification procedures for use when commissioning a new test facility with equipment for sound insulation measurements. It is intended that these procedures be repeated periodically to ensure that there are no issues with the equipment and the test facility.

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10140-5:2010

Byggakustik - Mätning av ljudisolering hos byggnadselement i laboratorium - Del 5: Krav på provrum och utrustning (ISO 10140-5:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 956 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 956 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 129,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Byggnadsakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 5: Requirements for test facilities and equipment (ISO 10140-5:2010)

Artikelnummer: STD-75409

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-09-20

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-EN 20140-10 , SS-EN ISO 140-6 , SS-EN ISO 140-1 , SS-EN ISO 140-8 , SS-EN ISO 140-3 , SS-EN ISO 140-3/A1:2004 , SS-EN ISO 140-1/A1:2004 , SS-EN ISO 140-11:2005 , SS-EN ISO 140-16:2006

Ersätts av: SS-EN ISO 10140-5:2021