Standard Svensk standard · SS-EN 131-3:2007

Stegar - Del 3: Användarinformation

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 131-3:2018

Omfattning
This European Standard advises on the safe use of ladders covered by the scope of EN 131-1 and fulfilling the requirements of EN 131-1, EN 131-2 and, for single or multiple hinged-joint ladders, EN 131-4 used as standing or leaning ladders.

Ämnesområden

Konstruktionsteknik


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stegar, SIS/TK 171

Internationell titel: Ladders - Part 3: User information

Artikelnummer: STD-60988

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-05-16

Antal sidor: 23

Ersätter: SS 2091

Ersätts av: SS-EN 131-3:2018