Standard Svensk standard · SS 2091

Stegar - Bärbara stegar

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 131-3:2007 , SS-EN 131-1:2007 , SS-EN 131-4:2007 , SS-EN 131-2:2010

Omfattning
Denna standard omfattar terminologi och funktionsmått liksom allmänna krav samt anvisningar för provning av bärbara stegar.

Provningarna är beräknade för stegar i korrekt arbetsställning och med last 1500 N (en man inklusive börda) och med säkerhetsfaktor 1,75.

Standarden gäller inte

-- stegar utformade för speciell yrkesanvändning
-- mobila stegar, dvs icke bärbara stegar som förflyttas till användningsställe med hjälp av hjulförsett underrede.

Standarden omfattar inte anvisningar för stegars användning,

Ämnesområden

Stegar (97.145)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-14268

Utgåva: 4

Fastställd: 1993-12-10

Antal sidor: 37

Ersätter: SS 2091

Ersätts av: SS-EN 131-3:2007 , SS-EN 131-1:2007 , SS-EN 131-4:2007 , SS-EN 131-2:2010