Standard Svensk standard · SS-EN 131-1:2007

Stegar - Del 1: Terminologi, utförande, dimensionerade mått

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 131-1:2007+A1:2011

Omfattning
Denna Europastandard definiera termer och anger allmänna konstruktionsegenskaper för stegar.

Standarden gäller bärbara stegar. Den gäller inte kökspallar för vilka EN 14183 gäller. Den gäller inte heller för stegar konstruerade för speciell yrkesanvändning, såsom brandstegar, takstegar och mobila stegar.

Ämnesområden

Stegar


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Stegar, SIS/TK 171

Internationell titel: Ladders - Part 1: Terms, types, functional sizes

Artikelnummer: STD-60987

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-05-16

Antal sidor: 60

Ersätter: SS 2091

Ersätts av: SS-EN 131-1:2007+A1:2011