Standard Svensk standard · SS 2091

Stegar - Bärbara stegar

Status: Upphävd · Ersätts av: SS 2091

Omfattning
Denna standard omfattar terminologi och funktionsmått liksom allmänna krav samt anvisningar för provningar av bärbara stegar.

Provningarna är beräknade för stegar i korrekt arbetsställning och med last 1500 N (en man inklusive börda) och med säkerhetsfaktor 1,75.

Standarden gäller inte

-- stegar utformade för speciell yrkesanvändning
-- mobila stegar, dvs icke bärbara stegar som förflyttas till användningsställe med hjälp av hjulförsett underrede.

Standarden omfattar inte anvisningar för stegars användning.

Ämnesområden

Stegar (97.145)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SMS

Internationell titel: Ladders - Portable ladders

Artikelnummer: STD-8319

Utgåva: 3

Fastställd: 1989-04-26

Antal sidor: 35

Ersätter: SS 2091

Ersätts av: SS 2091