Standard Swedish standard · SS 2091

Ladders - Portable ladders

Status: Withdrawn · Replaced by: SS 2091

Scope
Denna standard omfattar terminologi och funktionsmått liksom allmänna krav samt anvisningar för provningar av bärbara stegar.

Provningarna är beräknade för stegar i korrekt arbetsställning och med last 1500 N (en man inklusive börda) och med säkerhetsfaktor 1,75.

Standarden gäller inte

-- stegar utformade för speciell yrkesanvändning
-- mobila stegar, dvs icke bärbara stegar som förflyttas till användningsställe med hjälp av hjulförsett underrede.

Standarden omfattar inte anvisningar för stegars användning.

Subjects

Ladders (97.145)


Product information

Language: Swedish

Written by: SMS

International title:

Article no: STD-8319

Edition: 3

Approved: 4/26/1989

No of pages: 35

Replaces: SS 2091

Replaced by: SS 2091