Standard Svensk standard · SS 923601

Väggbeklädnader för våtutrymmen i bostäder - Funktionskrav

Status: Upphävd

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 923601

Väggbeklädnader för våtutrymmen i bostäder - Funktionskrav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard innehåller grundläggande funktionskrav på väggbeklädnader i våtutrymmen i bostäder och andra utrymmen med jämförbar fuktpåverkan. Standarden ger bl a kravnivåer för vattentäthet och hygieniska egenskaper. Dessa kravnivåer bedöms i normala fall ge tillräcklig säkerhet mot vattenskador och tillfredsställande rengörbarhet hos nya material. Standarden innehåller tills vidare inga generellt giltiga beständighetskrav p g a att lämpliga provnings- eller verifikationsmetoder saknas. Standardens krav verifieras enbart genom laboratorieprovning. En förutsättning för att en färdig väggbeklädnad uppfyller kraven, är att den har applicerats på ett riktigt sätt. Vattentätheten hos ett färdigt tätskikt kan bedömas enligt SS 92 36 21. Kraven har så långt möjligt formulerats materialoberoende och gäller i första hand hela det färdiga väggbeklädnadssystemet, men i tillämpliga delar även de materialskikt som ingår i systemet. Standarden kan tillämpas för väggbeklädnader av t ex keramiska plattor, färgsystem och olika typer av plastbeklädnader. Materialknutna krav samt anvisningar för arbetsutförande som redovisar hur standardens funktionskrav kan uppfyllas ges i branschrekommendationer för olika typer av väggbeklädnader. Se även avsnitt 6.

Ämnesområden

Invändiga ytskikt (91.180)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 923601

Väggbeklädnader för våtutrymmen i bostäder - Funktionskrav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Golvbeläggningar, SIS/TK 184

Internationell titel: Wall coverings for bathrooms in dwellings - Functional requirements

Artikelnummer: STD-7979

Utgåva: 1

Fastställd: 1988-10-19

Antal sidor: 11