Standard Swedish standard · SS 923601

Wall coverings for bathrooms in dwellings - Functional requirements

Status: Withdrawn

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 923601

Wall coverings for bathrooms in dwellings - Functional requirements
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard innehåller grundläggande funktionskrav på väggbeklädnader i våtutrymmen i bostäder och andra utrymmen med jämförbar fuktpåverkan. Standarden ger bl a kravnivåer för vattentäthet och hygieniska egenskaper. Dessa kravnivåer bedöms i normala fall ge tillräcklig säkerhet mot vattenskador och tillfredsställande rengörbarhet hos nya material. Standarden innehåller tills vidare inga generellt giltiga beständighetskrav p g a att lämpliga provnings- eller verifikationsmetoder saknas. Standardens krav verifieras enbart genom laboratorieprovning. En förutsättning för att en färdig väggbeklädnad uppfyller kraven, är att den har applicerats på ett riktigt sätt. Vattentätheten hos ett färdigt tätskikt kan bedömas enligt SS 92 36 21. Kraven har så långt möjligt formulerats materialoberoende och gäller i första hand hela det färdiga väggbeklädnadssystemet, men i tillämpliga delar även de materialskikt som ingår i systemet. Standarden kan tillämpas för väggbeklädnader av t ex keramiska plattor, färgsystem och olika typer av plastbeklädnader. Materialknutna krav samt anvisningar för arbetsutförande som redovisar hur standardens funktionskrav kan uppfyllas ges i branschrekommendationer för olika typer av väggbeklädnader. Se även avsnitt 6.

Subjects

Interior finishing (91.180)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 923601

Wall coverings for bathrooms in dwellings - Functional requirements
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-7979

Edition: 1

Approved: 10/19/1988

No of pages: 11