Standard Svensk standard · SS-EN 1607:2013

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av draghållfasthet mot storytorna

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the equipment and procedures for determining the tensile strength of a product perpendicular to its faces. It is applicable to thermal insulating products.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulating products for building applications - Determination of tensile strength perpendicular to faces

Artikelnummer: STD-89473

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-03-18

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 1607