Standard Svensk standard · SS-EN 1602:2013

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av densitet

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the equipment and procedures for determining the apparent overall density and the apparent core density under reference conditions. It is applicable to full size thermal insulating products and test specimens. This standard can also be applied to the individual layers of multi-layered products.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulating products for building applications - Determination of the apparent density

Artikelnummer: STD-89479

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-03-18

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 1602