Standard Svensk standard · SS-EN 13467

Värmeisoleringsprodukter för isolering av installationer - Bestämning av dimensioner, rätvinklighet och rakhet hos förformad rörisolering

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13467:2018

Omfattning
This European Standard specifies the equipment and procedures for determining the dimensions, squareness and linearity of preformed pipe insulation, supplied in one piece, half sections or segments. It is applicable to thermal insulating products.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - Determination of dimensions, squareness and linearity of preformed pipe insulation

Artikelnummer: STD-31586

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-12-07

Antal sidor: 13

Ersätts av: SS-EN 13467:2018