Standard Svensk standard · SS-EN 12089:2013

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av beteende vid böjning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12089:2013

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av beteende vid böjning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 016 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the equipment and procedures for determining the bending behaviour of full size products (Method A) and test specimens (Method B) under the action of three-point loading. It is applicable to thermal insulating products.
The test is designed to determine the bending strength of products and their deflection at a given load.
The method can be used to determine the resistance of the product to bending stresses during transport and application.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60) Övrigt (91.100.99) Värmeisolering (91.120.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12089:2013

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av beteende vid böjning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 016 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulating products for building applications - Determination of bending behaviour

Artikelnummer: STD-89493

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-03-18

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 12089