Standard Svensk standard · SS-EN 12089:2013

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av beteende vid böjning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the equipment and procedures for determining the bending behaviour of full size products (Method A) and test specimens (Method B) under the action of three-point loading. It is applicable to thermal insulating products. The test is designed to determine the bending strength of products and their deflection at a given load. The method can be used to determine the resistance of the product to bending stresses during transport and application.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60) Övrigt (91.100.99) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulating products for building applications - Determination of bending behaviour

Artikelnummer: STD-89493

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-03-18

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 12089