Standard Svensk standard · SS-EN 12087:2013

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av vattenabsorption vid långvarig nedsänkning i vatten

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 16535:2019

Omfattning
This European Standard specifies the equipment and procedures for determining the long-term water absorption of test specimens. It is applicable to thermal insulating products. This European Standard specifies two options: - Method 1 - partial immersion - Method 2 - total immersion The long-term water absorption by partial immersion is intended to simulate the water absorption caused by long term water exposure. The long-term water absorption by total immersion is not directly related to the conditions on site, but has been recognised as a relevant condition of test for some products in some applications.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60) Övrigt (91.100.99) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulating products for building applications - Determination of long term water absorption by immersion

Artikelnummer: STD-89485

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-03-18

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 12087 , SS-EN 12087/A1:2006

Ersätts av: SS-EN ISO 16535:2019