Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16535:2019

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av vattenabsorption vid långvarig nedsänkning i vatten (ISO 16535:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the equipment and procedures for determining the long-term water absorption of test specimens. It is applicable to thermal insulating products. This document specifies two methods: — Method 1: Partial immersion; — Method 2: Total immersion. The long-term water absorption by partial immersion is intended to simulate the water absorption caused by long-term water exposure. The long-term water absorption by total immersion is not directly related to the conditions on site, but has been recognized as a relevant condition of test for some products in some applications.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60) Övrigt (91.100.99) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulating products for building applications - Determination of long-term water absorption by immersion (ISO 16535:2019)

Artikelnummer: STD-80013955

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-08-01

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 12087:2013