Standard Översikt · SIS-CEN/CR 13933:2015

Murcement - Provning av arbetbarhet (kohesivitet)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SIS-CEN/TR 13933:2024
Köp denna standard

Standard Översikt · SIS-CEN/CR 13933:2015

Murcement - Provning av arbetbarhet (kohesivitet)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
The adaption of existing test methods and equipment to provide a repeatable and reproducible means of assessingthe workability ("cohesivity") imparted to mortar by masonry cements.

Ämnesområden

Cement, gips, kalk, bruk (91.100.10)


Köp denna standard

Standard Översikt · SIS-CEN/CR 13933:2015

Murcement - Provning av arbetbarhet (kohesivitet)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Cement och byggkalk, SIS/TK 185

Internationell titel: Masonry cement - Testing for workability (cohesivity)

Artikelnummer: STD-8017972

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-12-18

Antal sidor: 32

Ersätts av: SIS-CEN/TR 13933:2024