Standard Svensk standard · SS-EN 1849-2

Flexibla tätskikt - Bestämning av tjocklek och vikt per ytenhet - Del 2: Plast- och gummibaserade tätskikt för tak

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1849-2:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1849-2

Flexibla tätskikt - Bestämning av tjocklek och vikt per ytenhet - Del 2: Plast- och gummibaserade tätskikt för tak
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies methods for the determination of the thickness and mass per unit area of plastic and rubber sheets for roof waterproofing.

Ämnesområden

Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1849-2

Flexibla tätskikt - Bestämning av tjocklek och vikt per ytenhet - Del 2: Plast- och gummibaserade tätskikt för tak
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätskikt för låglutande tak och broar, SIS/TK 193/AG 02

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Determination of thickness and mass per unit area - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing

Artikelnummer: STD-30454

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-06-21

Antal sidor: 8

Ersätts av: SS-EN 1849-2:2009